Svært ved at læse?

Vi har også tilbud til dig, der har nedsat syn, er ordblind, er fremmedsproget og ved at lære dansk, eller er fysisk handicappet.

Har du svært ved at læse teksterne på nettet, kan du få teksten læst op. Se på Adgang for alle

Der er mange muligheder på bibliotekerne:

Vi hjælper dig med at finde det rigtige.