Datasikkerhed

Hedensted Kommune er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Du kan kontakte os her:

Hedensted Bibliotekerne, Østerbrogade 26, Telefon: 79741370 E-mail: hedenstedbib@hedensted.dk
 

Har du spørgsmål til dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen, kan du kontakte kommunens Databeskyttelsesrådgiver på e-mailen dbr@hedensted.dk eller via Digital Post: www.hedensted.dk/borgerpost/dbr

 

Lovgrundlag for behandlingen

Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.

Hjemlen for at behandle personoplysningerne er samtykke. 

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger sker i forbindelse med udlån af materialer og brug af Folkebibliotekets faciliteter. Herunder rykkere og bøder.

Kategorier af personoplysninger

Hedensted Kommune behandler disse typer af oplysninger om dig:

Almindelige og fortrolige personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnr., mailadresse, CPR-nummer, mellemværende med biblioteket samt værgeoplysninger ved børnelånere. 

Hvor dine oplysninger stammer fra

CPR-nr., mailadresse og telefonnr. fra låner selv. Resten fra CPR-registeret. 

Behandlingens varighed

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem. For denne behandling gælder det at: 

 • Oplysninger om lånere: mens låneren er aktiv + 3 år.
 • Udlån(materiale): udlånsperiode + 30 dage.
 • Læseskræddere og bogen kommer lånere: udlånsperiode + 3 år.
 • Mellemværende/skyldigt beløb: 3 år.
 • Forældretilladelser gemmes til barnet fylder 18 år. 

Registrering og videregivelse

Biblioteket er lovforpligtiget til at sende anonymiserede oplysninger om udlån til Danmarks Statistik. 

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger:

 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)

 • Ret til berigtigelse (rettelse af urigtige oplysninger)

 • Ret til sletning (kun i særtilfælde)

 • Ret til begrænsning af behandling

 • Ret til indsigelse

 • Ret til dataportabilitet (få dine data udleveret)

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke bortfalder automatisk, når sagen er færdigbehandlet. 

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Ønsker du at klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger.

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde yderligere information, herunder læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.