Åbent dagtilbud (3-6 år)

Denne side giver information om Hedensted Bibliotekernes tilbud til børnehaverne i Hedensted Kommune.

Lånerkort til jeres børnehave + besøg
Vi opretter et institutionslånerkort. Lånetiden på vores bøger er 2 måneder. På kortet kan I låne materialer til børnene samt relevant faglitteratur til personalet.
Hvis I arbejder med et særligt emne f.eks. følelser, hjælper vi jer gerne med at finde materialer, der passer til aldersgruppen. Bestil i god tid.
I er altid velkomne på vores biblioteker med jeres børn. I må meget gerne spise jeres madpakker hos os, hvis I ringer i forvejen og laver en aftale, så der er plads til jer når I kommer.

Intro til biblioteket
Et tilbud i 2 dele:

1: Biblioteket vil gerne tilbyde besøg i børnehaven, hvor vi fortæller børnene om biblioteket og om hvordan de skal behandle bøgerne. Vi slutter af med højtlæsning.

2: Besøg på biblioteket, hvor børnene med egne øjne kan se, hvad et bibliotek er. Kigge i bøgerne, klæde sig ud og lege med legetøjet. Der er også tid til højtlæsning.

Sprogstimulering
Vi hjælper med at finde egnede bøger til sprogstimulering. Vi har også en samling af sprogkufferter, som I kan låne. En sprogkuffert indeholder typisk en bog, sange, remser, forslag til fokusord, genstande, lege og aktiviteter samt vejledninger.

Se en beskrivelse af alle vores sprogkufferter her

 

Biblioteksbesøg med oplæsning
Biblioteket kan tilbyde oplæsning i forbindelse med besøg på biblioteket. Vi kan lave højtlæsning ud fra emner, I arbejder med eller ud fra særlige ønsker set i forhold til gruppen af børn. Vi skal vide hvilken aldersgruppe børnene har.

Børnehavekatalog

Forældremøder
Vi vil gerne møde op til forældremøde og introducere biblioteket. Vi fortæller om børnehavekataloget og generelt om bibliotekets tilbud:
- børnearrangementer
- vigtigheden af højtlæsning
- sprogstimulering
- særlige emner: pottetræning, slut med sut osv.

Vi kan også oprette nye lånere, da vi medbringer pc med adgang til vores bibliotekssystem. Dette arrangement kan gøres kort og langt, som det nu ønskes.

Børnearrangementer
Vi vil gerne samarbejde om at afholde teater og andre børnearrangementer. Flere børne-haver kan gå sammen om at købe en ”forestilling”, som vi afvikler på biblioteket. På den måde kan mange børn få en teateroplevelse. Biblioteket står for det praktiske – børnehaven for det økonomiske.

Lån et træ.
Bibliotekets træer kommer aldrig på biblioteket. De står bare og kigger misundeligt ind ad vinduerne.
Nu skal det være slut – biblioteket kommer ud til træerne! Træerne skal pyntes med en masse ord.
I skal på forhånd snakke om, hvad I kommer til at tænke på, når vi siger: ”bøger og bibliotek”? I kan tegne eller skrive det, I kommer til at tænke på, og laminere det inden I kommer, så hænger vi det på træerne. Bagefter sætter vi os under træerne, får læst historie og hygger med lidt frugt og saft. I er velkomne til at fortsætte hyggen inde på biblioteket og evt. have madpakke med.
Dette tilbud gælder Juelsminde, Tørring og Uldum Bibliotek.

Du kan se en folder i pdf-version med vores samlede tilbud til børnehaverne her.