Logo for Sproget.dk

Sproget.dk

Adgang
Fri adgang
Vejledning, oplysning og svar på spørgsmål om det danske sprog.

Formål
Give en samlet indgang til officielle og autoritative opslagsværker.
Give professionel sproglig hjælp, i form af råd og vejledning om sprog­lige problemer, samt at forklare svære emner forståeligt.
Skabe øget sproglig bevidsthed, fx med hensyn til nuancer, præcision og sprog­ets virkning, ved bl.a. at udnytte netmediets muligheder og interaktivitet.
Synliggøre og udbrede viden om dansk sprog.

Målgruppen
Professionelle sprogbrugere, som omfatter alle de sprogbrugere, der arbejder professionelt med sproglig for­mid­ling, fx korrekturlæsere, informationsmed­arbejdere, journalister, sekretærer m.fl.
​almindeligt sproginteresserede, dvs. sprogbrugere der har en almindelig sproglig interesse eller nysgerrighed, og som således ikke søger information for at løse et arbejdsrelateret problem.

Hvem står bag
sproget.dk er resultatet af et samarbejde mellem Kulturministeriets institutioner for sprog og litteratur, Dansk Sprognævn (DSN) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL).