Logo fra EU-Oplysningen

EU-oplysningen

Adgang
Fri adgang
Hvad har EU med sommertid at gøre? I hvilke lande bruger man euro? Skal jeg have pas med til Tyskland? Hvad står der i Lissabontraktaten? Hvordan er Folketinget inddraget i EU's beslutninger?

Det kan være svært at gennemskue, hvad der foregår i EU. Og hvordan man får et ordentligt svar på et spørgsmål.  
Derfor har Folketinget en EU-Oplysning, der kan give upartiske svar på spørgsmål om EU. 

Du kan finde mange oplysninger på EU-Oplysningens hjemmeside, men du kan også stille spørgsmål på deres:

Folketingets EU-Oplysning er et politisk neutralt informationskontor, der svarer på alle faktuelle spørgsmål om EU. Hurtigt, neutralt, sagligt - og ikke mindst gratis.
Partierne og bevægelserne tager sig af de politiske spørgsmål. 

EU-Oplysningen:

  • giver et hurtigt svar på faktuelle spørgsmål om EU
  • finder dokumenter vedrørende EU’s beslutningsproces
  • hjælper med specialiseret information om EU
  • bidrager med input til din undervisning om EU

EU-Oplysningen: 

  • behandler ikke konkrete sager eller klager, men fortæller, hvem du så skal kontakte
  • svarer ikke på politiske spørgsmål
  • bistår ikke med juridisk rådgivning
  • hjælper ikke med at søge tilskud
  • skriver ikke skoleopgaver.

Det tilstræbes at svare på dit spørgsmål hurtigst muligt, som udgangspunkt inden for 24 timer. 

Tags