Logo for Arkiv for Dansk Litteratur

Arkiv for Dansk Litteratur

Adgang
Fri adgang
Arkiv for Dansk Litteratur giver dig adgang til at læse og søge i værker fra den danske litteraturhistorie fra middelalderen til den 20. århundrede.
  • Arkiv for Dansk Litteratur er et litteraturhistorisk hjemmeside for udvalgte dele af den ældre danske litteratur – fra middelalderen og frem til midt i det 20. århundrede.
  • Her får man adgang både til teksterne selv og til introduktioner om størstedelen af forfatterne.
  • ADL er en ressource for forskning, undervisning og bred formidling af ældre dansk litteratur.
  • ADL er et samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek og Det Dansk Sprog- og Litteraturselskab.
  • ADL rummer pt. værker af 78 forfattere.