Sammen om verdensmål

Er du optaget af bæredygtig udvikling...?

Kunne du tænke dig at være en del af et lokalt fælleskab, der arbejder for at gøre FN’s 17 verdensmål til konkrete og letforståelige hverdagsmål i Hedensted...?

Hedensted Bibliotekerne er med i det nationale projekt ”Sammen om verdensmål”.
Projektet har til formål at udvikle meningsskabende fælleskaber for primært seniorer 60+, der ønsker at arbejde for at oversætte FN’s verdensmål til lokale initiativer, der er nyttige i dagligdagen.

Fra verdensmål til hverdagsmål!

Projektet er planlagt til at løbe resten af året 2022.

Du kan læse mere om det nationale projekt her:  www.sammenomverdensmål.dk

Du kan læse mere om FN’s 17 verdensmål her: www.verdensmaalene.dk

Har du lyst til at deltage i projektet, eller er du blevet nysgerrig på at høre mere, så kontakt Louise Westermann Mathisen louise.westermann@hedensted.dk – tlf.: 2448 9240

cirkel med verdensmål