Lektørudtalelse

Forfatter: Grethe Lorentzen

Kort om bogen

Brugsbog til de triste, ensomme, sorgfulde, skamfulde, frygtsomme, angste eller vrede i at håndtere negative og svære følelser

Beskrivelse

Casper Aaen er psykolog og er inspireret af adfærdsterapi og kognitiv terapi. I bogen gør han rede for de negative følelser, som vi er tilbøjelige til at flygte fra. Følelsesregulering handler om at komme til klarhed over egne følelsesmæssige mønstre og kognitive skemaer ved at se følelserne i øjnene. I følelsesreguleringen iagttages, beskrives og accepteres følelserne uden fordømmelse. Han beskriver hvordan man kan styrke sin robusthed overfor negative følelser med gode søvnrutiner, god mad, motion og gode relationer og giver råd til mennesker i krise og til deres pårørende. Bogen indeholder historier fra terapien, samt skemaer og opmærksomheds-øvelser til læseren

Vurdering

Bogen er bredt anvendelig til alle, der kæmper med at komme overens med vanskelige følelser. Casper Aaen er i øjenhøjde med læseren, og beskriver enkelt og nøgternt, hvordan man kan arbejde med følelserne skam, skyld, jalousi, vrede, angst og sorg

Andre bøger om samme emne

Dette er tredje udgave af Lev med dine følelser med et nyt indledende kapitel og ændret layout. Kort & godt om vrede er en brugsbog til de vrede. Find nye veje i følelsernes labyrint og Compassion giver begge gode råd om at håndtere vanskelige følelser