Lektørudtalelse

Forfatter: Per Månson

Kort om bogen

Forfatteren, der selv har oplevet følgerne af den kolde krig, har i mange år studeret østblokken og gennemgår her den kolde krigs faser på den østlige side af jerntæppet op til i dag. For både politisk/historisk interesserede og opgaveskrivere på mellemuddannelserne

Beskrivelse

Samuel Rachlin er født under den kolde krig, mens familien var tvangsdeporteret til Sibirien. Han har siden, som korrespondent og som privat interesseret, fulgt udviklingen og skildrer den kolde krigs opståen, hovedpunkter og følger. Den faktuelle historie knyttes sammen med hans families og hans egen, så den også får et personligt perspektiv. Bogen bygger udover hans personlige erfaringer på et omfattende studie af tilgængelig litteratur og de flere og flere kilder, der bliver tilgængelige fra østeuropæiske arkiver

Vurdering

Det er et meget velresearchet og veldokumenteret værk, der er præget af forfatterens personlige holdning, der ikke er pro-kommunistisk

Andre bøger om samme emne

Efter murens fald er der kommet en del bøger om den kolde krig, men i takt med at flere og flere arkivalier bliver tilgængelige, vil den nyeste altid være mest fyldestgørende. Tidligere i år kom Sovjetunionens fald, der dækker samme emne, men mere baserer sig på forfatterens personlige oplevelser. Bent Jensens værker omhandler hovedsageligt Danmarks rolle i den kolde krig