Lektørudtalelse

Forfatter: Bent Birk Kristensen

Anvendelse/målgruppe/niveau

Der er en bred interesse for autentiske kriminalsager og politiarbejde, og både bogens 11 sager og forfatteren er kendt i offentligheden, så der vil givet være rift om bogen

Beskrivelse

Efter mere end 40 år ved politiet heraf 8 år som drabschef gik Ove Dahl på pension i 2011. I 2006 skrev han i samarbejde med journalist Stine Bolther Drabschefen, som skildrede en række drabssager han havde været involveret i. Nærværende bog er en opfølgning med 11 nye sager, som detaljeret og nøgternt skildrer de enkelte sager, efterforskernes arbejde, forbrydernes motiver, baggrunde m.v. krydret med Ove Dahls betragtninger over politiarbejde generelt, politireform og den generelle udvikling på kriminalitetsområdet. De 11 sager har haft intens pressedækning, og sagen om Amagermanden fylder mest i bogen (74 sider)

Sammenligning

Der var stor interesse for Drabschefen, 2006 og i de seneste år er der kommet en del tilsvarende litteratur. Nævnes kan Tom Christensen: Han fik morderne til at tilstå, 2011, Jørgen Bach: Gerningsstedet, 2011 og Bent Isager Nielsen: Man jager et bæst og fanger et menneske, 2008

Samlet konklusion

Det er en afdæmpet og velskrevet bog nr. 2 fra den forhenværende drabschef Ove Dahl om udvalgte drabssager, han har været involveret i