BookEaters - læseklubber for unge

BookEaters er selvstyrende litteraturklubber for unge fra 13 år, der elsker at æde sig igennem den ene bog efter den anden.

BookEaters - 6.-9. klasse.
Første gang efter sommerferien i 2019 er onsdag den 21. august kl. 17-19. Herefter onsdag i lige uger.
Selvstyrende litteraturklub for unge i 6.-9. klasse. Kom forbi, alle unge er velkomne! Vi serverer chips og saftevand. Hør evt. nærmere hos Stine Bo Nørgaard på telefon 7974 1383 eller mail: stine.norgaard@hedensted.dk

BookEaters Senior - 10. klasse+
Første gang efter sommerferien i 2019 er onsdag den 14. august kl. 17-19. Herefter onsdag i ulige uger.
Selvstyrende litteraturklub for unge fra 10. klasse. Kom forbi, alle unge er velkomne! Vi serverer chips og saftevand. Hør evt. nærmere hos Stine Bo Nørgaard på telefon 7974 1383 eller mail: stine.norgaard@hedensted.dk

Hvis det lyder som noget, du kunne have lyst til, skal du bare dukke op næste gang, vi mødes. Det er ganske uforpligtende og ganske gratis.

Halloween