Faktalink

Faktalink er et elektronisk tidsskrift.

Faktalink

www.faktalink.dk
 Artiklerne giver en introduktion til og en uddybende information om aktuelle og klassiske emner, links til videre læsning på internettet samt henvisninger til illustrationer, artikler, bøger, tv- og radioindslag med mere om et givent emne. Kendetegnende for FaktaLink er, at der sker både en bearbejdning og en vurdering af de informationer og den litteratur der er tilgængelig om emnet.