Læselyststrategi for børn i Hedensted Kommune

BØRNS LÆSNING ER UDFORDRET

Danske børn læser mindre og mindre og som en naturlig konsekvens heraf også dårligere end før. Studier viser, at hvert tredje barn aldrig eller sjældent læser i sin fritid, og at kun 20% rigtig godt kan lide at læse – mod hele 43% internationalt *).

Der er i dag kamp om børns og de unges tid, og ikke overraskende er nogle ag de store tidsrøvere de sociale medier, streaming-muligheder i lange baner og mobilen, der aldrig er langt væk. Men denne kamp om at få flere børn til at læse af lyst er vigtig at kæmpe. Der er nemlig en lang række meget væsentlige gevinster ved at læse.

HVORFOR LÆSE…?

En bog er din hjernes cross-trainer – når du læser, smører du dine mentale tandhjul.
Så enkelt kan det siges!

Der findes masser af forskningsresultater, der dokumenterer læsningens gavnlige virkninger. Blandt andet viser undersøgelser, at læsning fremmer din forestillingsevne og stimulerer dit empaticenter. Det betyder at læsning giver børn kompetencer til at sætte sig ind i andres liv og tanker, og at de forstår, at verden kan være anderledes end den, de selv er en del af.

Når børn gennem litteraturen præsenteres for forskellige historier og verdener, styrkes deres selvindsigt og gør dem i stand til bedre at reflektere i en verden, der bliver stadig mere kompleks. Med et større ordforråd og bedre læsekompetencer øger man børns mulighed for at være aktive medborgere i en moderne samfund.

På det mere målbare og konkrete plan betyder stærke læsekompetencer bedre forudsætning for at kunne navigere i de kontinuerligt større mængder af informationer, som er en stor del af vores moderne samfund. Og sidst men ikke mindst så skærper læsning evnen til at fokusere. Netop denne evne er under hårdt pres nu, hvor vi lever i en tid med et utal af digitale devices og konstant online tilgængelighed, hvilket udfordrer koncentrationsevnen.

*) Kilde: Rapport: børns læsning, 2017

Der er altså mange gode grunde til at fremme læsning blandt børn, og på Hedensted Bibliotekerne har vi taget arbejdshandskerne på og defineret 3 indsatsområder:

1: DE FYSISKE RAMMER

De fysiske rammer har stor betydning for børns læselyst. Vi vil derfor arbejde målrettet med at skabe spændende og inspirerende rum på biblioteket, hvor der er plads til typer læsesituationer, og hvor udstillinger, en skarp samling af indbydende møbler har til formål at vække børns læselyst.

Vi ønsker med den rette indretning at vække forundring og nysgerrighed og at skabe plads til faglig fordybelse såvel som lystlæsning – også i bibliotekets selvbetjente åbningstid.

Derfor gør vi følgende:

 • Inspirationsture, blandt andet til Københavns Bibliotek der har nytænkt og nyindrettet 1000 m2 med formålet om at støtte børns sproglige udvikling og læselyst
 • Hjælp fra professionel indretningskonsulent i vores børneafdelinger
 • Udvikling af bedre skiltning, særligt med fokus på den selvbetjente åbningstid
 • Indkøb af læsemøbler der er tilpasset forskellige læsebehov
 • Indkøb af udstillingsmøbler der forbedrer muligheden for at eksponere specifikke materialer

2: STYRKE AKTIVITETER, DER HAR FOKUS PÅ LÆSELYST

At have fokus på børns læselyst kan ikke begynde for tidligt, og vi vil derfor arbejde målrettet med at styrke de allermindste børns sprog, sprogglæde og sprogbevidsthed.

Vi vil desuden have et øget fokus på, at vores samarbejder, arrangementer og aktiviteter tager udgangspunkt i sprog, fortællinger, læseglæde og læsefællesskaber, og derved bliver brugt som et strategisk redskab til at øge den intuitive lyst til læsning. For at nå i mål med det, vil vi udbygge strategiske partnerskaber, fordi stærke partnerskaber booster kvaliteten af vores arbejde.

Derfor gør vi følgende:

 • Skærpelse af skolekataloget med tilbud som har særligt fokus på læselyst og læsefællesskaber
 • Skærpelse af dagtilbudskataloget med tilbud som har særligt fokus på læselyst og læsefællesskaber
 • Målsætning om at minimum 60 % af vores børneaktiviteter/børnearrangementer er med fokus på læselyst
 • Inddragelse af nye formater på læselystfremmende aktiviteter
 • Udbygning af allerede etablerede, kommunale samarbejder, så vi foruden at samarbejde med skoler, SFO og dagtilbud, også inviterer eksempelvis partnere som tandplejen, sundhedsplejen og kulturskolen ind til samarbejde
 • Styrkelse af alternative partnerskaber herunder samarbejder med lokalsamfund, foreningsliv, erhvervsliv og frivilligorganisationer

3: ØGE FOKUS PÅ FAMILIE OG FORÆLDRE SOM MÅLGRUPPE

Meget formidling går igennem forældre, og vi har derfor en vigtig opgave i at klæde forældre på til at være en god inspirationskilde til deres børns læsning.

Derudover vil vi opprioritere familiearrangementer med aktiviteter, der ikke har fokus på en bestemt alder, men derimod fokus på den fælles oplevelse.

Derfor gør vi følgende:

 • Øget fokus på familie som målgruppe, når der udvikles aktiviteter og projekter
 • Øget tilstedeværelse ved allerede etablerede familieaktiviteter i kommunen

Læsestrategien for børn i Hedensted Kommune er udarbejdet af Hedensted Bibliotekerne; Februar 2022.