Infomedia

Infomedia

Adgang
Adgang fra biblioteket
Infomedia er Danmarks største mediearkiv.
Her får du adgang til mere end 60 millioner danske artikler fra landsdækkende dagblade som fx Berlingske Tidende, Politiken, Weekendavisen, Jyllandsposten og Information.
 
I Infomedia har du desuden adgang til regionale dagblade, lokale ugeaviser samt fagblade og magasiner som fx Alt om data, Antik & Auktion, Bådmagasinet, Illustreret Videnskab, Ingeniøren og Ugeskrift for Læger.
 
Artiklerne kan findes tilbage til ca. 1990 - for enkeltes vedkommende tilbage til 1985.

En samlet liste over hvilke medier og hvor langt tilbage deres arkiver går, kan findes under "Hjælp", punktet "Kildeinfo".