Logo for Infomedia

Infomedia

Adgang
Adgang fra biblioteket
Infomedia er Danmarks største mediearkiv.
  • Her får du adgang til mere end 60 millioner danske artikler fra landsdækkende dagblade som fx Berlingske Tidende, Politiken, Weekendavisen, Jyllandsposten og Information.
     
  • I Infomedia har du desuden adgang til regionale dagblade, lokale ugeaviser samt fagblade og magasiner som fx Alt om data, Antik & Auktion, Bådmagasinet, Illustreret Videnskab, Ingeniøren og Ugeskrift for Læger.
     
  • Artiklerne kan findes tilbage til ca. 1990 - for enkeltes vedkommende tilbage til 1985.
     
  • En samlet liste over hvilke medier og hvor langt tilbage deres arkiver går, kan findes på Infomedia under "Hjælp" og derefter punktet "Kildeinfo".